Frakt

När GWCS ombesörjer transport av produkterna till kunden utgår en avgift för transportkostnader enligt gällande prislista.