Personuppgifter

GWCS är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till GWCS klubbshop. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa direktutskick) genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.